Webbplats användarvillkor

Den här sidan (tillsammans med handlingar som avses med det) berättar användarvillkor som du kan göra användning av vår webbplats www.r8lst.com (vår webbplats), antingen som gäst eller registrerad användare. Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar att använda webbplatsen. Genom att använda vår webbplats kan ange du att du accepterar dessa villkor för användning och att du godkänner att följa dem.. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, Vänligen avstå från att använda vår webbplats.

Information om oss

www.r8lst.com vi är här: hello@r8lst.com

Tillgång till vår webbplats

Tillgång till vår webbplats är tillåten på tillfällig basis, och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra den service vi ger på vår webbplats utan föregående meddelande (se nedan). Vi kommer inte vara ansvariga om av någon anledning inte vår webbplats är tillgänglig när som helst eller under en period.

Från tid till annan, kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av vår webbplats eller vår hela platsen, för användare som har registrerat hos oss.

Om du väljer, eller du är försedd med en identifiering användarkod, lösenord eller alla andra bit av information som en del av våra säkerhetsrutiner, du måste behandla sådan information konfidentiellt och du får inte lämna ut det till någon tredje part. Vi har rätt att inaktivera alla användare ID-kod eller lösenord, om du valt eller tilldelats av oss, när som helst om vi anser du har underlåtit att uppfylla någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor.

När du använder vår webbplats, måste du följa bestämmelserna i vår policy för godtagbar användning (se nedan).

Du är ansvarig för att göra alla arrangemang behöver du ha tillgång till vår webbplats.  Du ansvarar också för att säkerställa att alla personer som åt vår webbplats via din internet-anslutning är medvetna om dessa villkor och att de överensstämmer med dem.

Immateriella rättigheter

Vi är ägare eller licenstagare av alla intellektuella rättigheter i vår webbplats och i det material som publiceras på den.  Dessa verk skyddas av copyrightlagar och avtal runt om i världen.  Alla sådana rättigheter är reserverade.

Du kan skriva ut en kopia och kan hämta extrakt, av alla sidor från vår webbplats för personlig referens och du kan uppmärksamma andra inom din organisation till material som publiceras på vår webbplats.

Du får inte ändra papper eller digitala kopior av material du har skrivas ut eller laddas ner på något sätt och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video eller ljud sekvenser eller någon grafik separat från någon medföljande text.

Vår status (och att alla identifierade bidragsgivare) som författarna av materialet på vår webbplats måste alltid bekräftas.

Du måste inte använda någon del av materialet på vår webbplats i kommersiellt syfte utan att erhålla en licens från oss eller våra licensgivare.

Om du skriva ut, kopiera eller hämta någon del av vår webbplats bryter mot dessa användarvillkor, din rätt att använda vår webbplats kommer att upphöra omedelbart och du måste, vårt alternativ, returnera eller förstöra alla kopior av det material som du har gjort.

Beroende av information Inlagd

Kommentarer och annat material som publiceras på vår webbplats är inte avsedda att uppgå till råd som tillit bör placeras.  Vi därför avsäger sig allt ansvar och ansvar som följer någon beroendet som placeras på sådana material av alla besökare till vår webbplats, eller av någon som kan informeras om någon av dess innehåll.

Vår webbplats ändras regelbundet

Vi strävar efter att regelbundet uppdatera vår webbplats, och kan ändra innehållet när som helst. Om behov uppstår, kan vi stänga av tillgång till vår webbplats eller stänga det på obestämd tid. Någon av materialet på vår webbplats kan vara inaktuell vid varje given tidpunkt, och vi är ingen skyldighet att uppdatera materialet.

Vårt ansvar

Det material som visas på vår webbplats tillhandahålls utan några garantier, villkor eller garantier om dess riktighet. I den utsträckning som tillåts enligt lag, vi andra medlemmar av vår grupp av företag och tredje part ansluten till oss härmed uttryckligen undanta:

 1. Alla villkor, garantier och andra villkor som annars kan vara underförstått av lag, sedvanerätt eller lagen i eget kapital.
 2. Ansvar för direkta, indirekta eller följdskador förlust eller skador som uppstått av alla användare i samband med vår webbplats eller i samband med användning, oförmåga att använda, eller resultatet av användningen av vår webbplats, alla webbplatser länkade till det och alla material postat på den, inklusive, utan begränsning ansvar för:
 3. förlust av intäkter eller intäkter.
 4. förlust av affärsverksamhet;
 5. förlust av vinst eller avtal.
 6. förlust av förväntade besparingar;
 7. förlust av data;
 8. förlust av goodwill;
 9. bortkastade förvaltning eller kontor tid; och
 10. för annan förlust eller skada av något slag, som uppstår emellertid och huruvida orsakas av kränkning (inklusive vårdslöshet), bryter mot avtal eller annat sätt, även om förutsebara, förutsatt att detta tillstånd inte skall förhindra anspråk för förlust av eller skada på din egendom eller andra krav för direkta ekonomiska förluster som inte är undantagna enligt någon av kategorierna som anges ovan.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personlig skada som härrör från vår försumlighet, och inte heller vårt ansvar för bedrägligt vilseledande eller missvisande information om en grundläggande fråga, och inte heller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas under tillämplig lag.

Information om dig och dina besök på vår webbplats

Vi behandlar uppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. Genom att använda vår webbplats samtycker du till denna behandling och garanterar du att alla data som du tillhandahåller är korrekt.

Ladda upp material till vår webbplats

När du gör användning av en funktion som tillåter dig att Visa material till vår webbplats, eller att göra kontakt med andra användare av vår webbplats, måste du följa innehåll normerna i vår policy för godtagbar användning. Du garanterar att alla sådana bidrag uppfyller dessa normer, och du ersätta oss för eventuella brott mot att garanti.

Material som visas på vår webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och utan äganderätt, och vi har rätt att använda, kopiera, distribuera och lämna ut till utomstående sådant material för vilket syfte som helst. Vi har också rätt att lämna ut din identitet till tredje part som hävdar att material postat eller Uppladdad av dig till vår webbplats utgör en kränkning av deras immateriella rättigheter eller deras rätt till privatliv.

Vi kommer inte vara ansvarig eller ansvarig gentemot tredje part, för innehållet eller riktigheten av material postat av dig eller någon annan användare av vår sajt.

Vi har rätt att ta bort något material eller inlägg du gör på vår webbplats om det enligt vår mening sådant material inte överensstämmer med de innehåll normerna i vår policy för godtagbar användning.

Virus, hacking och andra brott

Du skall inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadliga eller tekniskt skadligt. Du måste inte försöka få otillåten åtkomst till vår webbplats, den server som webbplatsen lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du måste inte attackera vår webbplats via en denial-of-service attack eller distributed denial-of service-attack.

Av brott mot denna bestämmelse, skulle du begår en brottslig gärning enligt datorn missbruk Act 1990. Vi kommer att rapportera sådana brott till de berörda brottsbekämpande myndigheterna och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet till dem. Vid sådan överträdelse upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.

Vi kommer inte vara ansvarigt för förlust eller skada som orsakats av en distribuerade denial-of-service attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller andra proprietära material på grund av din användning av vår webbplats eller nedladdning av material postat på det, eller på någon webbplats som länkade till den.

Länkar till våra webbplats

Du kan länka till vår hemsida, som du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller dra nytta av det, men du måste inte upprätta en länk så att föreslå någon form av association, godkännande eller påskrift på vår sida där finns inget.

Vår webbplats får inte utformas på någon annan plats. Vi förbehåller oss rätten att återkalla länka tillstånd utan förvarning. Webbplatsen som du vill länka uppfylla innehåll normerna i vår policy för godtagbar användning i alla avseenden.

Om du vill använda materialet på vår webbplats än de som anges ovan, vänligen adress din begäran till vårt kontaktformulär.

Länkar från vår webbplats

Där vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, dessa länkar tillhandahålls för din information endast.  Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser, och accepterar inget ansvar för dem eller för förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem.

Du kan länka från din profilsida till en annan webbplats, som du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller dra nytta av det, men du måste inte upprätta en länk så att föreslå någon form av association, godkännande eller påskrift på vår sida där finns inget. Vi förbehåller oss rätten att återkalla länka tillstånd utan förvarning. Webbplatsen som du vill länka uppfylla innehåll normerna i vår policy för godtagbar användning i alla avseenden.

Behörighet och tillämplig lag

De engelska domstolarna kommer att ha [icke]-exklusiv jurisdiktion över någon fordran uppkommer, eller relaterade till, ett besök på vår webbplats [även om vi behåller rätten att väcka talan mot dig för överträdelse av dessa villkor i ditt bosättningsland eller något annat relevant land].

Dessa villkor för användning och tvist eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dem eller deras ämne eller bildande (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) skall regleras av och tolkas enligt lagstiftningen i England och Wales.

Variationer

Vi kan revidera dessa villkor för användning när som helst genom en ändring av denna sida. Du förväntas att kolla denna sida från tid till att ta hänsyn till alla ändringar vi gjort, eftersom de är bindande för dig. Några av bestämmelserna i dessa användarvillkor kan också ersättas av bestämmelserna eller meddelanden publiceras någon annanstans på vår webbplats.

Din oro

Om du har några frågor om material som visas på vår webbplats, vänligen Kontakta oss.

Tack för att du besöker vår webbplats.Policy för godtagbar användning

Denna policy för godtagbar användning anges villkoren mellan dig och oss som får du tillgång till vår webbplats www.r8lst.com (vår webbplats). Denna policy för godtagbar användning gäller alla användare, och besökare på vår webbplats.

Din användning av vår webbplats innebär att du accepterar och samtycker till att följa, alla politikområden i policyn acceptabel användning, som supplementour webbplats användarvillkor (ovan).

www.r8lst.com är en webbplats som drivs av Michael Lawrence: hello@r8lst.com.

Förbjuden användning

Du kan använda vår webbplats bara för lagliga ändamål. Du får inte använda vår webbplats:

 1. På något sätt som bryter mot någon lokal, nationell eller internationell lag eller förordning.
 2. På ett sätt som är olagligt eller bedrägligt, eller har något olagligt eller bedrägligt syfte eller effekt.
 3. Skadar eller försöker skada minderåriga på något sätt.
 4. För att skicka, medvetet emot, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända något material som inte uppfyller våra innehåll standarder.
 5. Överföra, eller anskaffa skicka, oombedd eller obehörig reklam eller PR-material eller någon annan form av liknande erbjudande (spam).
 6. För att medvetet översända alla uppgifter, skicka eller överföra material som innehåller virus, trojanska hästar, knapptryckningstoner maskar, bomber, loggers, spyware, adware och andra skadliga program eller liknande datakod designad att negativt påverka driften av någon programvara eller maskinvara.

Du accepterar också:

 1. Att inte reproducera, duplicera, kopiera eller sälja någon del av vår webbplats i strid med bestämmelserna i våra användarvillkor hemsida;
 2. Inte att meta Sök vår webbplats eller använda den för att göra automatiska frågor;
 3. Inte för att komma åt utan att myndigheten, störa, skada eller störa;
 1. någon del av vår webbplats;
 2. all utrustning eller nätverk som vår webbplats lagras;
 3. alla program som används i tillhandahållandet av vår webbplats; eller
 4. all utrustning eller nätverk eller programvara ägs eller används av tredje part.

Innehåll standarder

Dessa innehåll standarder gäller för alla material som du bidrar till vår webbplats (bidrag) och alla associerade tjänster.

Du måste följa andan i följande standarder samt bokstaven. Normerna som tillämpas på varje del av varje bidrag samt att dess hela.

Bidrag måste:

 1. Vara korrekt (där de ange fakta).
 2. Hållas verkligen (där de framföra sin mening).
 3. Uppfylla tillämplig lagstiftning i Förenade kungariket och i något land där de är bokförda.

Bidrag får inte:

 1. Innehålla material som är kränkande för någon person.
 2. Innehålla material som är oanständigt, stötande, hatiskt eller inflammatoriska.
 3. Främja sexuellt explicit material.
 4. Främja våld.
 5. Främja diskriminering utifrån ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 6. Bryter mot någon upphovsrätt, databas höger eller varumärke av någon annan person.
 7. Vara sannolikt kommer att vilseleda någon person.
 8. Göras i strid med någon lagstadgad skyldighet som skyldig till en tredje part, såsom en avtalsförpliktelse eller en tull på förtroende.
 9. Främja någon olaglig verksamhet.
 10. Hota, missbruk eller intrång i annans privatliv, eller orsaka irritation, besvär eller onödig ångest.
 11. Sannolikt att trakassera, upprörd, genera, larm eller förarga någon annan person.
 12. Användas att personifiera någon person, eller att förvränga din identitet eller anknytning till en person.
 13. Ge intryck av att de utgår från oss, om detta inte är fallet.
 14. Förespråkar, främja eller hjälpa någon olaglig handling som (ett exempel bara) copyright intrång eller dator missbruk.

Upphävande och uppsägning

Vi kommer att bestämma, i vårt gottfinnande, om det har skett ett brott mot denna policy för godtagbar användning genom din användning av vår webbplats.  När en överträdelse av denna princip har uppstått, vi kan vidta sådana åtgärder som vi finner lämpliga.

Underlåtenhet att följa denna policy för godtagbar användning utgör ett väsentligt brott mot användarvillkoren (ovan) som du får använda vår webbplats, och kan resultera i vår tar alla eller någon av följande åtgärder:

 1. Omedelbar, tillfällig eller permanent återkallelse av din rätt att använda vår webbplats.
 2. Omedelbara, tillfälligt eller permanent borttagning av meddelanden eller material som laddas upp av dig till vår webbplats.
 3. Frågan om en varning till dig.
 4. Rättsliga åtgärder mot dig för ersättning för alla kostnader på grundval av ersättning (inklusive, men inte begränsat till, rimliga administrativa och rättsliga kostnader) som härrör från brott.
 5. Ytterligare rättsliga åtgärder mot dig.
 6. Röjandet av sådan information till brottsbekämpande myndigheter är som vi rimligen anser nödvändigt.

Vi undanta ansvar för åtgärder som vidtagits som svar på brott mot denna policy för godtagbar användning.  Svaren beskrivs i denna policy är inte begränsad, och vi kan vidta andra åtgärder som vi rimligen anser lämpliga.

Ändringar av politiken för godtagbar användning

Vi kan revidera denna policy för godtagbar användning när som helst genom en ändring av denna sida. Du förväntas att kolla denna sida från tid till att ta hänsyn till ändringar som vi gör, eftersom de är juridiskt bindande för dig. Några av bestämmelserna i denna policy för godtagbar användning kan också ersättas av bestämmelserna eller meddelanden publiceras någon annanstans på vår webbplats.
Rank grejer
ordning på allt
listor med saker
takt saker
kurs grejer