Du är inte inloggad. Vänligen logga in för att kommentera eller rösta.
/Musik

bästa låten av New Model Army

rösta på den bästa låten av New Model Army.

Den nya modellen armén i England bildades 1645 av parlamentariker i det engelska inbördeskriget och upplöstes 1660 efter restaurationen. Det skiljde sig från andra arméer i serien av inbördeskrig kallat kriger av de tre kungadömena i att det var avsett som en armé som ansvarig för tjänsten var som helst i landet (inklusive i Skottland och Irland), snarare än att vara bundna till ett enda område eller garnisonen. Dess soldater blev heltidsanställd personal, snarare än deltid milis. För att upprätta en professionell officerskåren, var arméns ledare förbjudna att ha platser i underhuset eller överhuset. Detta var att uppmuntra deras avskiljande från de politiska eller religiösa fraktionerna bland parlamentarikerna.
Rank grejer
ordning på allt
listor med saker
takt saker
kurs grejer